Hôm nay: 20-02-2017
Thông tin chi tiết về ngày
Thứ 2: 20-2-2017 - Âm lịch: 24-1 ngày Mậu Dần [Hành: Thổ]. Ngày: Hắc đạo [Thiên Hình], Giờ Hoàng đạo: Tí (23h-01h) ; Sửu (01h-03h) ; Thìn (07h-09h) ; Tỵ (9h-11h) ; Mùi (13h-15h) ; Tuất (19h-21h). Tuổi xung khắc ngày: Canh Thân, Giáp Thân. Sao: Tâm. Trực: Kiến
Việc nên làm
cầu phúc, từ thiện, xuất hành, sinh con, nhận con
Việc kiêng kỵ
xây dựng, động thổ, khởi công, san nền, đắp nền, làm việc mới, ăn hỏi, kết hôn, nhập xuất hàng hoá, kiện tụng, nộp đơn từ, vào làm hành chính, tranh cãi
Ngoại lệ các ngày
Dần: Sao Tâm Đăng Viên có thể dùng các việc nhỏ.
Sao tốt
Mãn đức tinh; Phúc hậu; Thiên Xá; Yếu yên (thiên quý)
Sao xấu nên kiêng kỵ
Lôi công; Lục Bất thành; Thổ phủ; Vãng vong (Thổ kỵ)
Ngũ hành - Cửu tinh
Ngày Phạt nhật: Đại hung - Tam Bích: Xấu vừa
Xuất hành
Hỉ Thần: Đông Nam - Tài Thần: Chính Bắc - Hạc Thần: Chính Tây
Giờ xuất hành
Giờ Đại An [Sửu (01-03h)] - Giờ Tốc Hỷ [Dần (03h-05h)] - Giờ Tiểu Các [Tị (09h-11h)] - Giờ Đại An [Mùi (13h-15h)] - Giờ Tốc Hỷ [Thân (15h-17h)] - Giờ Tiểu Các [Hợi (21h-23h)]
Xem chi tiết