Hôm nay: 24-05-2017
Thông tin chi tiết về ngày
Thứ 4: 24-5-2017 - Âm lịch: 29-4 ngày Tân Hợi [Hành: Kim]. Ngày: Hoàng đạo [Kim Đường], Giờ Hoàng đạo: Sửu (01h-03h) ; Thìn (07h-09h) ; Ngọ (11h-13h) ; Mùi (13h-15h) ; Tuất (19h-21h) ; Hợi (21h-23h). Tuổi xung khắc ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi. Sao: Bích. Trực: Phá
Việc nên làm
cầu phúc, từ thiện, xây dựng, dựng cột-trụ, làm cửa, khoét vách, làm đường, sửa đường, đào mương, đào sông, đào ao hồ, làm thuỷ lợi, xuất hành, chữa bệnh, bốc thuốc, phẫu thuật, ăn hỏi, kết hôn, khai trương, treo biển hiệu, thẩm mỹ viện
Việc kiêng kỵ
nhận chức, thu tiền, quyết toán, kiện tụng, tranh cãi, cẩn thận khi làm việc
Ngoại lệ các ngày
Hợi: Trăm việc kỵ (nhất trong Mùa Đông) ; Mão: Trăm việc kỵ (nhất trong Mùa Đông) ; Mùi: Trăm việc kỵ (nhất trong Mùa Đông)
Sao tốt
Dịch Mã; Kim đường; Thiên Phúc; Thiên đức; Địa tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo
Sao xấu nên kiêng kỵ
Nguyệt phá; Thần cách; Vãng vong (Thổ kỵ)
Ngũ hành - Cửu tinh
Ngày Bảo nhật: Đại cát - Lục Bạch: Tốt
Xuất hành
Hỉ Thần: Tây Nam - Tài Thần: Tây Nam - Hạc Thần: Đông Bắc
Giờ xuất hành
Giờ Tốc Hỷ [Tí (23h-01h)] - Giờ Tiểu Các [Mão (05h-07h)] - Giờ Đại An [Tị (09h-11h)] - Giờ Tốc Hỷ [Ngọ (11h-13h)] - Giờ Tiểu Các [Dậu (17h-19h)] - Giờ Đại An [Hợi (21h-23h)]
Xem chi tiết