Hôm nay: 24-10-2017
Thông tin chi tiết về ngày
Thứ 3: 24-10-2017 - Âm lịch: 5-9 ngày Giáp Thân [Hành: Thủy]. Ngày: Hoàng đạo [Kim Quỹ], Giờ Hoàng đạo: Tí (23h-01h) ; Sửu (01h-03h) ; Thìn (07h-09h) ; Tỵ (9h-11h) ; Mùi (13h-15h) ; Tuất (19h-21h). Tuổi xung khắc ngày: Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tí. Sao: Dực. Trực: Khai
Việc nên làm
cầu phúc, từ thiện, cúng lễ, xuất hành, nhập học, khai trương, trồng trọt, chăn nuôi, làm các việc nhỏ, làm mỹ nghệ
Việc kiêng kỵ
xây dựng, dỡ nhà, phá nhà, ăn hỏi, kết hôn, dựng bia mộ, bia tưởng niệm
Ngoại lệ các ngày
Thân: Mọi việc tốt ; Tí: Mọi việc tốt (Đăng Viên nên thừa kế sự nghiệp, thăng quan nhận chức) ; Thìn: Mọi việc tốt (Vượng Địa rất tốt)
Sao tốt
Dịch Mã; Phúc hậu; Sinh khí (trực khai); Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo; Trực tinh
Sao xấu nên kiêng kỵ
Thiên tặc
Ngũ hành - Cửu tinh
Ngày Phạt nhật: Đại hung - Tứ Lục: Xấu
Xuất hành
Hỉ Thần: Đông Bắc - Tài Thần: Đông Nam - Hạc Thần: Tây Bắc
Giờ xuất hành
Giờ Đại An [Tí (23h-01h)] - Giờ Tốc Hỷ [Sửu (01-03h)] - Giờ Tiểu Các [Thìn (07h-09h)] - Giờ Đại An [Ngọ (11h-13h)] - Giờ Tốc Hỷ [Mùi (13h-15h)] - Giờ Tiểu Các [Tuất (19h-21h)]
Xem chi tiết