Cận cảnh cuộc sống làm bạn với băng giá và cá biển ở Bắc Cực

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến một tộc người ở Bắc Cực sống gần như cô lập với thế giới, chỉ biết làm bạn với băng giá và cá biển.

Thời sự