Ông Tiến "dân vận khéo"

Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe câu chuyện về CCB Nguyễn Văn Tiến, người đã giúp đưa phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Nông trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Thời sự