Thế giới 7 ngày: Bản đồ Covid-19 xoay chuyển, Brazil thành tâm dịch mới

Thế giới