Tướng không tốt, số không tốt, địa không tốt mà vẫn giàu có

Từ xưa nhiều người coi: Xem Tướng, coi Số, khảo sát Địa lý Phong Thủy là một nghề trong xã hội. Họ được gọi là thầy sau thầy giáo, thầy thuốc , thầy tu , thầy chùa … Trong số ấy có những vị học rộng tài cao, rất uyên bác, trên thông thiên văn, dưới hiểu địa lý. Các vị sống đạm bạc ẩn sâu trong xóm làng, cuốc đất trồng rau, tỉa đậu, dạy học… Không sống bằng nghề xem Tướng, Số, Địa.

Tuy nhiên đã là nghề ắt có cạnh tranh. Để không kém những người tự phong “Thầy Phong Thủy” đi bói dạo kiếm tiền khắp hang cùng ngõ hẻm. Thực tài thì ít, “giả tài” lại nhiều. Làm mất đi tính khoa học tinh hoa của Đông Phương học. Có ba ông thầy, mỗi ông chuyên sâu một môn: thầy xem Tướng, thầy tính Số, thầy xem về Địa lý phong thủy. Ba thầy hợp lại đi chu du khắp nơi. Với họ không phải chỉ là kiếm tiền mà chủ tâm vào nghiên cứu học hỏi. Ba thầy cũng được thiên hạ tạ khá nhiều tiền.  Buổi chiều nọ các thầy đến một điền trang, cả ba muốn tá túc nơi đây qua đêm. Thầy Tướng đi tiên phong, ánh hoàng hôn làm thầy tướng phấn kích. Thầy bước tới cổng thấy người đàn ông oai vệ, thầy cất tiếng: - Xin chào ông chủ, ba chúng tôi lỡ đường xin được nghỉ tại điền trang đêm nay. Người đàn ông chắp tay nói: - Dạ thưa, ông chủ ở trong kia, tôi chỉ là người gác cổng. Mời ba ngài vào tệ xá. Trên đường đi thầy tướng phân vân. Khi vào phòng khách, chủ nhà chào đón rất chân tình. Chủ nhà sai người dâng trà, sau đó là bữa cơm thịnh soạn. Trong khi ăn thầy Số hỏi chủ nhà về gia cảnh và xin cho biết Bát Tự của ông. Chủ nhà hoan hỷ phúc đáp từng ý của thầy. Ba thầy được nghỉ đêm trong một phòng khách bài trí hài hòa, đồ đạc giản dị, gọn và tiện lợi. Trước khi ngủ thầy Tướng cho biết: Thiên hiệp hề tiện yểu túc ác. Nghĩa là trán hẹp, lệch, tướng yểu, nghèo khổ. Ngũ quan phá tướng chẳng tốt. Thầy Số cho hay: ông này Mệnh Triệt, Thân Tuần. Ba cung tam hợp Mệnh, Tài, Quan không tốt, có song Hao cư tại Phúc Tài là không giữ được tiền của. Chỉ được cung Phúc tại Tuất có sao Thái âm, cung xung chiếu tại Thìn có sao Thái dương là hai sao cư Đắc cách. Như thế Tướng không tốt, Số chẳng lành. Tại sao giàu có làm ông chủ? Người có tướng làm ông chủ lại là gia đinh canh cổng. Phải chăng nhờ mồ mả ông bà được táng nơi âm trạch tốt Đại phát. Sáng mai xin chủ nhà dẫn đi xem Âm trạch. Ba thầy nằm thao thức mong trời mau sáng.

Sáng hôm sau, ba thầy dùng trà, ăn sáng. Sau đó đích thân chủ nhà dẫn ba thầy đi đến nơi an táng ông bà, cha mẹ. Đường đi vòng vèo khá xa tới khu mộ được táng nơi lòng chảo có suối chảy qua. Thầy Địa lắc đầu đây là nơi thủy xuất, chẳng tụ có thể nói là không đẹp. Long Hổ dữ thủy thuận, gia trung tài dụng tận. Khi về đường rất gần, chẳng vòng vèo. Ba thầy hỏi: - Sao khi đi ông không đi đường này mà đi vòng chi cho xa. Ông chủ nhà từ tốn đáp: - Khi dẫn ba thầy ra ngoài cổng tôi thấy mẹ con người nông phu đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu tôi đi qua đó họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi cũng chẳng xuống ruộng lấy lại lúa, chuột sẽ ăn … Họ bị đói nên mới làm vậy. Cả ba thầy đều đồng thanh: - Ồ, vậy Ngài được Chữ ĐỨC, chính ĐỨC đã thay đổi vận mệnh của ngài. Đức minh minh chi chung …

Các tin khác