Hà Nội: CSGT tăng cường xử lý 'nóng' qua camera

Năm 2019, bằng hình thức phạt qua camera Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt được gần 2.000 trường hợp, phạt thành tiền gần 3 tỷ đồng.

Thời sự