Tử vi tháng 6 năm 2018 các tuổi Tý – Sửu – Dần – Mão

Cùng xem tử vi tháng 6 (Tháng 5 Âm lịch) cho các tuổi Tý – Sửu – Dần – Mão nhé.

Tuổi TÝ:

– Bính Tý (Thủy, 23 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tháng này tuy không có biến chuyển về mưu sự nhưng trong chiều hướng may mắn tốt đẹp, tiền bạc đến tay như ý, tình cảm còn lo lắng nhưng sẽ vượt qua. Nữ mạng mọi sự trong tháng này có thể thực hiện dự tính, có quý nhân phù trợ công việc không còn trắc trở, tiền bạc đến tay, tình cảm an vui, tuy nhiên chớ vội tin người, và cẩn thận khi di chuyển.

– Giáp Tý (Kim, 35 tuổi, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nam mạng tháng này không được tốt đẹp về mưu sự và có chiều hướng may ít rủi nhiều, dù có âm phù dương trợ nhưng tiền bạc còn bế tắc, tháng xấu nhưng vận tốt không nên tự mãn và đề phòng tiểu nhân dòm ngó tranh phản, tình cảm có tin vui trong gia đạo. Nữ mạng tháng xấu vận xấu, về mưu sự không gặp may mắn, về tiền bạc gặp nhiều trắc trở, tình cảm gặp ưu phiền.

– Nhâm Tý (Mộc, 47 tuổi, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nam mạng về mưu sự tuy không có biến chuyển nhưng trong chiều hướng may ít rủi nhiều, công việc không đạt kết quả tốt đẹp, tiền bạc không như ý, tình cảm gia đạo có ưu phiền. Nữ mạng trong mưu sự và tiền bạc chưa có chiều hướng tốt đẹp, tiền bạc gặp tán tài, tháng xấu nên cẩn thận trong giao tiếp, tránh đầu tư việc mới, mọi sự nên nhẫn nại.

– Canh Tý (Thổ, 59 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tháng này không có chuyển biến về công việc nhưng đang trong chiều hướng tốt đẹp dần lần, mưu sự sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp, tiền bạc như ý, mọi sự đang chuyển hung sang kiết. Nữ mạng tháng này tuy có của hoạnh tài về tiền bạc nhưng không như ý, mọi công việc đều suôn sẻ, gia đạo an khang.

– Mậu Tý (Hỏa, 71 tuổi, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nam mạng tháng tốt vận tốt nên về cát hung đang trong chiều hướng gặp nhiều may mắn, mọi mưu sự và tiền bạc được như ý, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng mọi mưu cầu về công việc và tiền bạc đều có quý nhân trợ giúp nhưng không như ý vì trong vận xấu, còn tiểu nhân dòm ngó, có âm phù dương trợ nên mọi sự chuyển hung sang kiết, cẩn thận trong di chuyển.

Tuổi SỬU:

– Đinh Sửu (Thủy, 22 tuổi, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tháng này sẽ có biến động trong mưu sự và tiền bạc, và trong chiều hướng nhiều tốt đẹp may mắn, tuy nhiên tuổi, nam mạng trong vận xấu nên cẩn thận về giao dịch tiền bạc tránh rộng rãi. Trong mưu sự đã hanh thông, tiền bạc không còn lo lắng trái lại có của hoạnh tài. Nữ mạng tháng tốt lại có quý nhân phù trợ nên trong công việc đều suôn sẻ, tiền bạc như ý, tình cảm gia đạo an khang, có tin vui đến.

– Ất Sửu (Kim, 34 tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Tháng này mưu sự không còn trong chiều hướng tốt đẹp nên đã trở lại bình thường, mưu sự có cầu cũng không đến, tiền bạc gặp trắc trở, công việc trở nên bế tắc, nam mạng mọi sự đều không như ý, tình cảm ưu phiền. Nữ mạng tuy có chuyển biến nhưng trong tháng này chưa thể thực hiện mọi dự tính mới, chờ vận hội tốt sẽ đến, tiền bạc bình thường, tình cảm gặp lo lắng hay ưu phiền. Tránh đi xa.

– Quý Sửu (Mộc, 46 tuổi, nam La Hầu, nữ Kế Đô): Tháng này tuy có biến chuyển về kiết hung nhưng trong chiều hướng may ít rủi nhiều, nam mạng công việc không có kết quả như ý, về tiền bạc gặp tán tài hay mất mát, tháng xấu nên còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản chớ manh động tranh cãi, có quý nhân giải tỏa oan khiên, gia đạo ưu phiền. Nữ mạng về mưu sự bình thường, tiền bạc đến không như mong đợi đôi khi trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo không an.

– Tân Sửu (Thổ, 58 tuổi, nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Nam mạng tháng này chưa tốt đẹp lắm trong mưu sự lẫn tiền bạc, do vận xấu tuy có âm phù dương trợ nhưng mọi sự đều chưa được viên mãn, những công việc mới kết quả chưa như ý. Nữ mạng vận hạn gặp sao Thái Âm nên về tiền bạc đến tay và có cả hoạnh tài, cẩn thận giữ gìn vật có giá trị, do có tiểu nhân dòm ngó tranh phản, về công việc và tiền bạc đều may mắn tốt đẹp. Tình cảm gia đạo an khang, tránh đi xa gặp tán tài.

– Kỷ Sửu (Hỏa, tuổi, nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Tháng này tuổi nam mạng có biến chuyển về mưu sự nên về công việc và tiền bạc đã hanh thông như ý, nhưng mưu sự mới chưa nên thực hiện do năm vận xấu, gia đạo an vui, có tin đưa đến. Nữ mạng nên thay đổi công việc sẽ đạt như ý, tiền bạc suôn sẻ, gia đạo bình an. Tránh di chuyển nhiều cẩn thận khi đi sông nước.

 

Tuổi DẦN - cuối Tam Tai:

– Mậu Dần (Thổ, 21 tuổi, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Tháng này về kiết hung tốt đẹp cho tuổi, nam mạng, và trong chiều hướng thuận lợi trong công việc, tiền bạc như ý. Đề phòng có tiểu nhân tranh phản gặp tán tài, tình cảm gia đạo an vui, tuổi, nữ mạng có âm phù dương trợ nên mọi sự hanh thông từ công việc đến tiền bạc, tình cảm gia đạo vui vẻ.

– Bính Dần (Hỏa, 33 tuổi, nam Vân Hán, nữ La Hầu): Tháng này tuy không có biến động về kiết hung nhưng về mưu sự trong chiều hướng gặt hái kết quả như ý, do vận xấu Tam Tai năm cuối nên về công việc cần cẩn thận trong giao dịch, tuy nhiên dù gặp trắc trở bế tắc cũng vượt qua, tiền bạc đến, tình cảm an vui. Nữ mạng do vận xấu nên phải thu mình tránh khoa trương tự mãn, không nên tin người, cẩn thận với các giấy tờ có giá kẻo tổn hại tiền của.

– Giáp Dần (Thủy, 45 tuổi, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Tháng này về mưu sự suôn sẻ tốt đẹp, nhưng tuổi, nam mạng tránh manh động thực hiện việc mới sẽ không kết quả như ý, năm nay chỉ nên thực hiện việc nhỏ hoặc tiếp tục việc cũ sẽ có lợi, Tháng này tiền bạc đến tay, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng mọi sự đều hanh thông, công việc tốt đẹp, tiền bạc như ý, có thể thay đổi công việc hoặc đầu tư việc mới nếu có dự tính.

– Nhâm Dần (Kim, 57 tuổi, nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Tháng này khắc kỵ dù không có biến chuyển nên tuổi, nam mạng trong công việc và tiền bạc gặp trắc trở bế tắc, và gặp tai tiếng nhưng chớ tranh chấp sẽ được bình yên, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng Tháng này xấu nên chưa thể đầu tư hay thực hiện công việc mới dù có quý nhân trợ giúp, về tiền bạc bình thường, tình cảm gia đạo an vui.

– Canh Dần (Mộc, tuổi, nam Vân Hán, nữ La Hầu): Tháng xấu vận xấu, nên cẩn thận trong mưu sự, công việc trắc trở may mắn không đến, tiền bạc bế tắc, gặp thêm tai tiếng nên tâm trạng luôn ưu phiền, chớ nên tranh phản, tránh tranh cãi, cứ theo việc cũ hay việc nhỏ làm, gia đạo có tin. Nữ mạng nên làm những việc cũ để chờ vận hội mới, tránh đầu tư và cẩn thận về tiền bạc cùng vật có giá, dự báo gặp mất mát hoặc tật bệnh mà tán tài, tình cảm ưu phiền.

 

Tuổi MÃO:

– Kỷ Mão (Thổ, 20 tuổi, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Tháng này có biến chuyển trong mưu sự, nên về công việc mọi sự được hanh thông may mắn, tiền bạc đến như mong đợi. Nữ mạng trong công việc có quý nhân trợ giúp và tiền bạc có tin vui đưa đến, và cả hoạnh tài, khi tật bệnh đến nên chữa trị. Đề phòng trong di chuyển, tránh đi về miền sông nước.

– Đinh Mão (Hỏa, 32 tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tháng này đã hết khắc kỵ nên về mưu sự và tiền bạc trong chiều hướng có biến chuyển tốt đẹp, may mắn; trong công việc suôn sẻ, tiền bạc như ý, tình cảm có gặp gỡ nhưng chớ quá tin người. Nữ mạng Tháng này công việc và tiền bạc không còn trắc trở, tình cảm vui vẻ, nhóm họp nhiều, nhưng cẩn thận trong di chuyển hoặc đi xa.

– Ất Mão (Thủy, 44 tuổi, nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nam mạng tháng này có biến chuyển trong công việc và tiền bạc, mọi sự đều như ý tốt đẹp,vận hội tốt đã có thể thực hiện hoặc thay đổi việc mới, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng Tháng này đã hanh thông về công việc, mưu sự đến chưa như ý, tiền bạc có của hoạnh tài nhưng thu một chi hai do vận xấu, tránh đi về miền sông nước.

– Quý Mão (Kim, 56 tuổi, nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Tháng xấu nên về mưu sự dù có biến chuyển nhưng đang trong chiều hướng kém may mắn, tiền bạc gặp bế tắc, do vận xấu nên kiên nhẫn chờ vận hội mới. Nữ mạng mọi mưu sự diễn tiến không như mong đợi do khắc kỵ, phải nhẫn nại chớ nôn nóng manh động, có tiểu nhân gieo tai tiếng khiến phải ưu phiền, tránh tranh chấp sẽ chuyển hung sang kiết, tiền bạc tình cảm gia đạo không như ý.

– Tân Mão (Mộc, tuổi, nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tháng này không còn trong chiều hướng may mắn tốt đẹp, nam mạng dù có âm phù dương trợ nhưng mọi mưu sự và tiền bạc còn gặp trắc trở bế tắc, tình cảm gia đạo ưu phiền. Nữ mạng tháng xấu nên mọi sự không như ý, tránh nôn nóng thấy cái lợi trước mắt mà manh động sẽ phải ân hận, trong giao dịch chớ tin người, tiền bạc bế tắc, tình cảm gia đạo không vui.

Các tin khác