Thí sinh Siêu trí tuệ Việt Nam phân biệt được 200 tờ giấy trắng tinh

Một trong những thử thách nổi bật của tập 7 Siêu trí tuệ Việt Nam là Chân thực ảnh của Tuấn Phi.

Thời sự