Cháy rừng 2019 và lời kêu gọi sống xanh, gieo Lộc Tết

2019 được xem như một năm mà thiên nhiên liên tục "cảnh báo" loài người khi xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng.

Thời sự