Virus Corona có thể tồn tại bao lâu trên tiền?

Thời sự