Tức giận vì không được giao phối, hổ mang chúa giết luôn con cái

Rắn hổ mang chúa đực nổi giận giết chết con rắn cái đang mang thai rồi nuốt chửng vào bụng.

Thời sự