Tử vi tuổi Sửu tháng 9 âm lịch

Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 9 (đủ) - BÍNH TUẤT (âm lịch), mang ngũ hành ỐC THƯỢNG THỔ (thuộc Dương Thổ), mang tính kiết hung đối với những người mang Ngũ hành bản mệnh như sau:

Tốt với người mệnh KIM (sinh nhập - Thổ sinh Kim - Kiết) và MỘC (khắc xuất - Mộc khắc Thổ - thứ kiết). Tuy là Kiết hay thứ Kiết nhưng cũng nên xét đến biện chứng trong sinh khắc của ngũ hành nạp âm, vì tương sinh tương khắc trong tháng 9 - BÍNH TUẤT (âm lịch), chỉ tốt hoặc xấu với từng Ngũ hành nạp âm như:

Với mệnh KIM kiết gồm các mệnh: Kiếm Phong Kim, Sa Trung Kim, Thoa xuyến Kim, Kim Bạch Kim còn lại chỉ thứ kiết.
Với mệnh MỘC gồm các mệnh: Dương Liễu Mộc, Bình Địa Mộc, Tang Đố Mộc. còn các mệnh Mộc khác chỉ thuộc thứ kiết.

Xấu với người mệnh HỎA (sinh xuất - Hỏa sinh Thổ - hung) và THỦY (khắc nhập - Thổ khắc Thủy - thứ hung):

Với mệnh HỎA hung gồm các mạng thuộc đại hung như: Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Lư Trung Hỏa, còn các mệnh Hỏa khác chỉ thuộc thứ hung.
Với các mệnh THỦY chỉ thuộc thứ hung.

- Đinh Sửu (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): tháng này có biến chuyển trong mưu sự nhưng trong chiều hướng lành ít dữ nhiều. Nam mạng nên cẩn thận trong tiền bạc và lời ăn tiếng nói kẻo tự mang họa vào thân, công việc gặp trắc trở. Nữ mạng tuy vận xấu nhưng có quý nhân giúp đỡ, tuy vậy không có biến chuyển về tiền bạc như mong muốn, công việc gặp nhiều bế tắc. Tình cảm chớ đi xa kẻo phải lụy phiền, cẩn thận trong di chuyển.

- Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): tháng này đã có chuyển biến trong mưu sự, mọi công việc đều hanh thông. Nam mạng còn trong hạn Thái Bạch tức vận mệnh còn xấu về tiền bạc, không nên đầu tư việc mới mà tán tài và cũng chớ tin người. Trong tình cảm có tiểu nhân dòm ngó gieo tai tiếng hoặc tranh phản. Nữ mạng trong mưu sự nên thực hiện dự tính nếu có, trong giao thiệp nên lựa lời, chớ tự mãn chủ quan sẽ gặp thất bại. Về tình cảm người độc thân sẽ gặp được đối tượng, nhưng cần tìm hiểu rồi hãy tiếp bước.

- Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): tháng này có biến chuyển về kiết hung trong chiều hướng tốt đẹp. Nam mạng do vận xấu nên còn trắc trở về mưu sự vào 2 tuần đầu tháng, về sau sẽ bình thường, mưu sự trôi chảy tiền đến trong như ý, tình cảm gia đạo vui vẻ. Nữ mạng có âm phù dương trợ nên thực hiện mưu sự nếu có, do đã có vận hội tốt chớ bỏ qua thời cơ, về tiền bạc, tình cảm như ý.

- Tân Sửu (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): tháng tốt nên thực hiện mưu sự mới sẽ có kết quả tốt đẹp. Nam mạng nên cẩn thận trong giao tiếp, chớ quá chủ quan tự cao tự mãn để tránh ưu phiền, bị tiếng thị phi, tình cảm vui vẻ. Nữ mạng tháng này có chuyển biến tốt, có quý nhân trợ giúp nên về tiền bạc và công việc đều hanh thông như ý. Tình cảm gia đạo an vui.

- Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): nam mạng tháng này vận xấu, có chuyển biến nhưng trong chiều hướng ít gặp may mắn, tránh manh động trong công việc, hay đầu tư tiền bạc quá tầm tay, còn tiểu nhân dòm ngó tranh phản. Nữ mạng có âm phù dương trợ nhưng chớ tin người mà bị lợi dụng, nên giữ việc cũ hay làm việc nhỏ, cẩn thận khi di chuyển, tránh đi xa. Tiền bạc chờ nhưng không đến.

Các tin khác