Người ngoài hành tinh có thể chính là con người đến từ tương lai?

Sẽ ra sao nếu người ngoài hành tinh là chúng ta của tương lai? Chúng ta và họ giống và khác nhau ở những điểm gì?