Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội từng đi hát karaoke và tới rất nhiều nơi

Ca nghi nhiễm đi từ Đà Nẵng về và di chuyển nhiều nơi, gặp nhiều người trên địa bàn Thủ đô.

Thời sự